CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE VIỆT NAM ( VNFT.,JSC )
Địa chỉ: Khu 5,Thị trấn Thanh Hà, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Tax: 0801379100
Tel: (+84)911204078
Email: Sales.vietfiretechs@gmail.com