BÁO CHÁY DETECTOMAT

No Comments

Detectomat sử dụng website mới sau khi được sáp nhập vào DEF năm 2017.

https://www.detectomat.com

Các loại đầu báo Detectomat.

Mã hàngSmokeHeatEN54-5EN54-7EN54-17
Đầu báo đa cảm biến PL-3200-OT (26) ✓ ✓ ✓ ✓ –
Đầu báo khói PL-3200-O (21) ✓ – – ✓ –
Đầu báo khói PL-3300-O(15) ✓   ✓ ✓
Đầu báo đa cảm biến PL 3200 OT (26) ✓ ✓ ✓ ✓ –
Đầu báo nhiệt PL 3200 T (21) – ✓ ✓  

Detectomat cho ra đời dòng sản phẩm tủ báo cháy mới với các tính năng ưu việt

Tủ báo cháy Detectomat FCP 3500M
Compact microprocessor controlled fire control panel for the use with the Loop 3000 fire detection system components.Clear display and easy operation via colour display with touchscreenUSB-Interface for easy programming via DPT-SoftwareSpace for up to 15 modules to connect up to 126 Loop 3000 fire detection system components per moduleProgramming of up to 1890 detector zonesEvent log memory for 100.000 messagesEasy programming of up to 10.000 cause & effects

Trung tâm báo cháy FCP 3500 SL, hiệu Detectomat. Hàng mới 100% (726)

No Comments

Bình Luận